foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

Bloemenkalender
Planten voor honingbijen, wilde bijen en vlinders

bloeiperioden
vanaf: Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus
 
   
Op deze drachtplantenkalender worden sugesties gedaan voor planten die bewoners van Zutphen kunnen aanplanten of uitzaaiien om de bijen te helpen. Veel meer informatie over andere planten voor bijen en vlinders is te vinden op www.drachtplanten.nl , de site van Arie Koster. Arie is expert op dit gebied en hij heeft voor ons een kleine selectie gemaakt van zijn grote kalender. Hiervoor onze hartelijke dank! We hopen hiermee een goed overzicht te bieden voor iedereen die bijen aan voedsel wil helpen.  
 

Januari-Maart

 
Erica carnea - voorjaarsheide: DWERGHEESTER, groenblijvend, jan-mrt-mei, paarsroze vleeskleurig.  Vochtige tot zomerdroge, voedselarme, zure tot iets kalkhoudende bodems. Zon of lichte schaduw. TUIN (uitheemse plant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, vlinders.

 

Naar boven ↑

Februari - Maart

 

Bollen en knollen

 
Crocus tommasinianus - Boeren krokus: KNOL, feb-mrt, lila tot blauwachtig. Vrij droge tot vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; vooral op buitenplaatsen, stinzen en tuinen; in grasland en onder loofhout. Lichte schaduw of zon. (inheems/wildeplant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels.
Crocus vernus - Bonte krocus: KNOL, feb-apr, paars of wit al dan niet met paarse strepen. Vrij droge tot vochtige, schrale tot voedselrijke bodems; voornamelijk in laag grasland en gazons van tuinen en stinzen. Zon. TUIN (uitheemse plant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels. 
Eranthis hyemalis - Winterakoniet: KNOL, feb-mrt, geel.  Vochtige voedselrijke schaduwe plaatsen en niet te zure, liefst kleiige bodems; tussen en onder houtige beplantingen en kort gemaaid grasland; voornamelijk stinzen, tuinen en parken soms openbaar groen. Zon of schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels.
Galanthus nivalis - Gewoon sneeuwklokje: BOL, feb-mrt, wit. Vochtige, voedselrijke, humushoudende bodems; vaak onder loofhout, vaak in gazonachtige graslanden in geplant. Zon of lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels.
   

Boom/Heester

 
Cornus mas - Gele kornoelje: BOOM/HEESTER, feb-mrt, geel met rode, ovale, tot 2 cm grote bessen; twijgen groen- tot bruinachtig.  Min of meer vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, neutrale tot zwak kalkhoudende bodems; langs bosranden en struwelen; in Nederland zijn natuurlijke standplaatsen vrijwel verdwenen. Zon of lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. 

 

Naar boven ↑

Maart - April

 

Bollen en knollen

 
Muscari botryoides - Blauwe druifjes: BOL, mrt-mei, blauw. Vochtige, matig voedselrijke bodems; van nature in korte, grazige vegetaties. Zon. TUIN (inheems/wildeplant).Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen.
Corydalis solida - Vingerhelmbloem: KNOL, mrt-apr, roze. Vochtige tot iets droge, voedselarme tot voedselrijke, en vaak kalkhoudende, zandige tot lemige, humusrijke bodems; in hakhoutbosjes, parkbossen, onder heggen, op buitenplaatsen en begraafplaatsen; waar de soort in de omgeving veel voorkomt is ze ook in gazons en kort grazige bermen aan te treffen. Schaduw. TUIN (inheems); Fauna: honingbij, hommel, wilde bij.
Scilla siberica - Oosterse sterhyacint: BOL, mrt-apr, blauw. Vochtige, matig voedsel en humusrijke bodems; onder loofhout in tuinen, buitenplaatsen, stinzen.lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, wilde bijen.
   

Bomen

 
Prunus cerasifera - Kerspruim: BOOM, rond de overgang mrt-apr, wit. Vochtige, voedselrijke, neutrale tot kalkhoudende bodems. Zon. TUIN (inheems/wildeplant) vrucht;  geluid; Fauna: honingbijen vaak talrijk, wilde bijen.
Salix caprea - Boswilg: BOOM, mrt-apr, geel. Matig voedselrijke vochtige tot vochthoudende bodems; in bossen en bosranden, langs wegen, langs spoorwegen; veel op ruderale en braakliggende terreinen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant) heg;  Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
   

Heesters

 
Chaenomeles japonica - Japanse Kwee: HEESTER, mrt-apr, rood of wit; levert zeer zoet ruikende, maar uitzonderlijk zure vruchten.  Vochtige, schrale tot voedselrijke bodems. Zon of halfschaduw. TUIN (uitheemse plant) heg;  Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid: VAST, mrt-mei, blauw. Vochtige, schrale tot matig voedselrijke en veelal kalk-, en humushoudende bodems; in loofbossen, onder heggen en in stinzentuinen; soms verwilderd. Lichte schaduw. TUIN (inheems); Fauna: schaduw, hommels, wilde bijen.
Symphytum grandiflorum - Bodembedekkende smeerwortel: VAST, mrt-mei, bleekgeel; kruipend en bodembedekkend. Vochtige, matig voedselrijke bodems. Schaduw tot halfschaduw. TUIN (uitheems); Fauna: hommels, wilde bijen.

 

Naar boven ↑

April - Juni

 

Bollen en knollen

 
Scilla non-scripta inclusief Scilla hispania - Wilde hyacint: BOL, apr-mei, blauw-wit. Vochtige, schrale tot matig voedselrijke en humeuze bodems; onder loofhoutbeplantingen; aanvankelijk aan de binnenduinranden en buitenplaatsen tegenwoordig ook in stedelijk gebied. Lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht.
   

Bomen

 
Prunus avium - Zoete kers: BOOM, apr-mei, wit. Vochtige, schrale tot matig voedselrijke, humeuze, zwak zure tot neutrale bodems bodems; in bossen; houtwallen, langs spoorwegen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vogels .
   

Heesters

 
Mahonia aquifolium - Mahonie: HEESTER, groenblijvend. Vochtige tot enigszins droge, matig voedselrijk tot schrale, humushoudende bodems; staat op allerlei open gronden, onder meer in openbaar groen, op fabriekterreinen en spoorwegemplacementen, Halfschaduw tot zon bij min of meer vochtige bodems. TUIN (inheems/wildeplant) heg. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders, vogels (bessen). 
Prunus spinosa - Sleedoorn: HEESTER, apr-mei, wit. Steenvrucht pruimachtig en donker blauw. Vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, vaak kalkhoudende bodems; in struwelen, langs bosranden, in heggen; op dijken, spoordijken, en overhoeken. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Ribes nigrum - Zwarte bes: HEESTER, apr-mei, bloem geelgroen, binnenkant roodachtig; bes zwart. Natte tot vochtige voedselrijke bodems; in loofbossen, moerasbos, knotwilgen en in stedelijke beplantingen. Schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg vrucht;  Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vogels (bessen) .
Ribes rubrum - Aalbes: HEESTER, apr-mei, geelgroen; bes rood. Vochtige tot natte voedselrijke bodems; in loofbossen, in hagen, in knotwilgen, openbaar groen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant) heg. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vogels (bessen).
Ribes sanguineum - Rode bes: HEESTER, apr-mei, purperrood-roze. Vochtige, matig zwak zure tot licht kalkhoudende voedselrijke bodems. Zon tot lichte schaduw. TUIN (uitheemse plant) heg; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Ribes uva-crispa - Kruisbes: HEESTER, apr, groenachtig, bes groen, takken gestekeld. Vochtige matig voedselrijke, kalkhoudende bodems; in bossen, in struweel, in hagen en in knotwilgen, in openbaar groen; licht-schaduw. TUIN, heg (inheems/wildeplant) vrucht; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Salix aurita - Geoorde wilg: HEESTER, apr-mei, geel, blad dofgroen en gerimpeld, steunblaadjes groot.  Natte, zure, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en lemige bodems; in struwelen, in natuurgebieden, in greppels langs wegen en in spoorweggreppels. Zon. TUIN (inheems/wildeplant) heg; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Ajuga reptans - Kruipend zenegroen: VAST, apr-jun, blauwpaars; plant bovengrondse uitlopers. Vochtige, veelal matig voedselrijke of iets schrale kalkhoudende bodems; leemhoudend zand, leem en loss; in graslanden, grazige bermen, langs bosranden, in struwelen, zandafgravingen en langs kanten van sloten en greppels; licht schaduw. TUIN (inheems/wildeplant)Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Pentaglottis sempervirens - Overblijvende ossentong: VAST, apr-okt, blauw. Vochtige tot vochthoudende (matig)voedselrijke bodems; op stinzen en randen van beplantingen in openbaar groen. Zon tot halfschaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Veronica chamaedrys - Gewone ereprijs: VAST, apr-jun, blauw. Vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige, humushoudende bodems; in grazige vegetaties, in ruige zomen van bosranden, in bermen, grasvelden en op dijken. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, wilde bijen.

 

Naar boven ↑

Mei - Augustus

 

Bollen en knollen

 
Allium schoenoprasum - Bieslook: BOL, mei-jul, roze-violet. Min of meer droge tot vochtige, schrale tot matig voedselrijke, al dan niet kalkhoudende bodems van nature op grazige, winternatte, plekken langs rivieroevers; verwilderd op veel andere plaatsen in bermen, dijken, langs spoorwegen, voormalige boerenerven en in de bebouwde kom. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Rots;  Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
   

Heesters

 
Acer campestre - Spaanse aak: BOOM/HEESTER, mei-jun, geelgroen,  herfstkleur geel. Vochtige tot vrij droge, kalkhoudende tot neutrale, min of meer voedselrijke bodems; in bossen, bosranden, heggen en struwelen. Zon tot halfschaduw. TUIN (inheems/wildeplant); Heg; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Berberis vulgaris - Zuurbes: HEESTER, mei-jun, geel, bes rood. Min of meer droge, schrale tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Cytisus scoparius - Brem: HEESTER, groenblijvend, mei-jun, geel, met dunne, wintergroene twijgen. Droge, kalkarme bodems en voedselarme, veelal omgewerkte of afgegraven bodems; in allerlei extensief beheerde bermen, spoorwegtaluds, spoorweg emplacementen, soms in heidevegetaties. Zon. TUIN (inheems/wildeplant)Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels. 
Kolkwitzia amabilis - Kolkwitzia: HEESTER, mei-jun, roze lila. Vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant) heg; Fauna: honingbijen vaak talrijk. 
Lonicera nitida - Kamperfoelie: HEESTER , groenblijvend, mei-jun, roomwit,  bes violet. Vochtige tot vochthoudende, matig voedsel- en al dan niet humushoudende, liefst neutrale tot kalkhoudende bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant) heg; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Lonicera tatarica - Tartaarse kamperfoelie: HEESTER,  mei-jun, rozerood, bes rood. Vochtige tot enigszins, matig voedselrijke tot iets schrale, zwak zure tot licht kalkhoudende bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, vlinders. 
Physocarpus opulifolius - Blaasspirea: HEESTER, mei-jun, wit,  besachtige vruchten rood. Vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, zwak zure tot min of meer neurale bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant) heg; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht. 
Pyracantha coccinea - Vuurdoorn: HEESTER, mei-jun, wit, blw. tuil; bes oranje tot rood; met scherpe takdoorns. Vochtige, matig voedselrijke, neutrale tot licht kalkhoudende bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant) heg; giftige bessen Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders, vogels (vrucht) .
Rhamnus cathartica - Wegedoorn: HEESTER, mei-jun, geelgroen. Vochtige tot iets droge leem- of kalkhoudende, humeuze bodems; in loofbos en struweel. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg; Giftig (mens en vee); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
Rhamnus frangula - Sporkehout (Vuilboom): HEESTER,  mei-sep, groenachtig wit, bes rood en zwartverkleurend. Natte tot vochtige, voedselarme tot matig voedselrijke, humeuze en veelal zure bodems; in bossen en bosranden, natte struwelen, broekbossen, greppels en spoorgreppels, op kapvlakten en in zandafgravingen; licht schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) heg; Giftig (mens en vee); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
Skimmia japonica - Skimmia: HEESTER, groenblijvend, mei-jun, rood,  bes rood. Vochtige, matig voedselrijke, venige of humusrijke zwak zure bodems; schaduw. TUIN (uitheemse plant) Fauna: honingbijen vaak talrijk. 
Weigelia florida - Weigelia: HEESTER, mei-jul, roze. Vochtige tot vochthoudende, matige voedselrijke zandige tot lichte kleiige bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant) heg; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Campanula persicifolia - Prachtklokje: VAST, mei-aug, blauw soms wit. Min of meer vochtige, schrale tot matig voedselrijke, leem- en kalkhoudende bodems en steenachtige sustraten; van nature een zoomplant; veel als tuinplant gebruikt en thans veel op open plaatsen en in half gesloten vegetaties verwilderd; in stadsplantsoenen, tussen het plaveisel van trottoirs, spoorwegemplacementen op halfverhardingen. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Geranium sanguineum - Bloedooievaarsbek: VAST, mei-aug, roodpaars. Vrij droge, matig voedselrijke tot schrale, zandige tot lemige bodems en zavelgrond; soms in bermen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Nepeta x faassenii - Nepeta: VAST, mei-sep, lavendelblauw. Vochthoudende tot enigszins zomerdroge, matig voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant), Rots. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Prunella vulgaris - Gewone brunel: VAST, mei-sep, paars. Vochtige, matig voedselrijke bodems; minder vaak op zware leemhoudende gronden; in korte grazige, begraasde, betreden of zeer frequent 10 tot 20x per jaar gemaaide graslanden en gazons; langs schaduwe bospaden, in wegbermen en kanten van stadsvijvers. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, vlinders.
Reseda lutea - wilde reseda: VAST, mei-sep, geel. Droge tot vochthoudende, open, veelal kalkhoudende, matig voedselrijke zandige tot zavelige bodems; op spoorweg-, haven- en fabrieksterreinen, langs wegbermen en dijken, op braak­liggende terreinen, in de duinen, zandafgravingen en krijtgroeven, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair, op parkeerplaatsen, opslagplaatsen en halfverhardingen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant).  Rots; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
   

Tweejarige planten

 
Echium vulgare - Slangenkruid: TWEEJARIG, mei-sep, blauw. Droge, humusarme enigszins stikstofhoudende, veelal kalkhoudende, open zandige en gruisachtige bodems; in de duinen en bermen in de duinstreek, langs spoorwegen en op spoorwegemplacementen, basaltglooiingen, haven- en industrieterreinen; ook in voegen van verhardingen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant).  Veel honingbijen waargenomen, hommels,  wilde bijen, vlinders.
Geranium robertianum - Robertskruid: TWEEJARIG, mei-okt, rozeachtig.  Op vochtige tot droge, voedselrijke bodems; in bossen, hakhoutbosjes, stadsplantsoenen en parken, onder heggen, in goten en op oude muren. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hesperis matronalis - Damastbloem: TWEEJARIG/vast, mei-juli, wit-paars. Vochtige voedselrijke bodems. Zon tot lichte schaduw. TUIN (uitheemse plant) Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Lunaria annua - Tuinjudaspenning: TWEEJARIG, mei-jun, roodpaars, soms wit. Vrijwel alle vochtige en vochthoudende, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke bodems; op open grond in stadsplantsoenen, op braakliggende terreinen, spoorwegemplacementen en langs spoorwegen binnen de bebouwde kom. Zon tot halfschaduw. TUIN (inheems/wildeplant).  Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
   

Eenjarige planten

 
Papaver rhoeas - Grote klaproos: EENJARIG, mei-jul, rood. Vochtige tot droge, voedselrijke leem- en zavel- en kleigronden en lemige zandgronden; vroeger veel op akkers op kleigronden; op open plaatsen en omgewerkte bodems en pas opgebrachte grond van bermen en dijken; permanent op spoordijken; verder op braakliggende terreinen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Phacelia tanacetifolia - Phacelia: EENJARIG, eind mei-sep, blauw. Vochtige voedselrijke, open bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels,  vlinders .

 

Naar boven ↑

Juni - September

 

Bollen en knollen

 
Allium giganteum - Reuzenlook: BOL, jun-jul, lila/lilaroze. Iets vochtige matig voedselrijke tot voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant). Veel honingbijen waargenomen, hommels, wilde bijen. 
   

Heesters

 
Lavandula angustifolia - Lavendel: DWERGHEESTER, groenblijvend, jun-jul, blauw-blauwachtig. Droge tot vochthoudende, arme tot matig voedselrijke, kalkhoudende bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant) heg. Rots. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Rosa canina - Hondsroos: HEESTER, jun-jul, roze.Vochtige tot zomerdroge, voedselrijke en licht humeuze bodems; in struwelen, heggen, bosranden, ruigte; op spoor- en rivierdijken, afgravingen, ruderale terreinen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant) heg. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vogels (bottels). 
Hydrangea anomala - Klimhortensia: KLIMPLANT, jun-jul, roomwit. Vochtige tot goed vochthoudende, matig voedselrijke, humeuze. Zwak zure tot neutrale bodems.  Zon en schaduw. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Althaea rosea - Stokroos: VAST, jun-sep, donkerrood-wit. Vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. 
Aruncus dioicus - Geitenbaard: VAST, jun-jul, wit-roomwit. Vochtige voedselrijke bodems; zandige-klei (klei) bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Bryonia dioica - Heggenrank: KLIMPLANT/VAST, jun-sep, groenachtig wit, bes rood; blad grijsgroen. Droge, voedselarme tot voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelachtige bodems; voornamelijk in doornstruwelen en heggen; in duinen, op dijken en langs spoorwegen; sinds 1990 ook vaak in stadsbeplanting. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Giftig (mens); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Campanula carpatica - Karpatenklokje: VAST, jun-sep, blauw.Vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke zandige tot kleiige bodems; mag in de winter niet nat staan. Zon tot lichte schaduw. TUIN (uitheemse plant). Rots; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Campanula lactiflora - Campanula: VAST, jun-aug, blauw. Vochtige, matig voedselrijke bodems; mag niet nat staan. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Campanula portenschlagiana - Klokje: VAST, jun-aug, blauw. Enigszins vochtige, leemhoudende tot kleiachtige bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant). Rots. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Campanula poscharskyana - Poscharsky's klokje: VAST, jun-sep, blauw. Enigszins vochtige tot vochthoudende, zandige tot kleiige bodems; verdraagt geen natte bodems in de winter. Zon. TUIN (uitheemse plant).Rots; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Campanula rapunculoides - Akkerklokje: VAST, jun-aug, blauw. Vochtige tot iets droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; in grazige vegetaties; in bermen, langs spoorwegen, op spoorwegemplacementen, onder heggen, in stadsplantsoenen, op halfverhardingen en tussen het plaveisel, en tegen muren en straatmeubilair.  Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen.
Campanula rotundifolia - Grasklokje: VAST, jun-sep, blauw. Droge tot vochthoudende, voedselarme tot iets voedselrijke, zandige bodems of stenig substraat; in grazige vegetaties; in graslanden, weg-, kanaal- en spoorbermen, op spoor- en rivierdijken, Droge greppelkantjes, spoorwegemplacementen, TUINwallen en oude, verweerde muren. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen.
Centaurea jacea - Knoopkruid: VAST, jun-sep, paars. Vochtige tot iets droge, schrale tot matig voedselrijke, zandige (humushoudend) tot kleiige bodems; in grazige vegetaties; in graslanden, allerlei bermen, op dijken en veel langs spoorwegen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Centaurea scabiosa - Grote centaurie: VAST, jun-aug, paars. Droge tot vochthoudende, vrij schrale tot enigszins voedselrijke, kalkhoudende, zandige en lemige bodems; in grazige vegetaties en soms in zoomvegetaties; in graslanden, langs holle wegen, op spoordijken en in spoorweginsnijdingen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Geranium endressii - Ooievaarsbek: VAST, jun-jul, roze. Min of meer vochtige, schrale tot matig voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Geranium macrorrhizum - Rotsooievaarsbek: VAST, jun-sep. Min of meer vochtige, schrale tot matig voedselrijke en bodems. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant);  Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.   
Geranium pratense - Beemdooievaarsbek: VAST, jun-jul.  Vochtige, voedselrijke, zandige tot kleiige, veelal kalkhoudende bodems; in ruige hooilanden en soms in ruigten; in uiterwaarden en wegbermen, op dijken, spoorwegterreinen, buitenplaatsen (stinzenplant). Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Heracleum sphondylium - Gewone berenklauw: VAST, jun-okt, wit soms roze. Vochtige tot iets droge, veelal zeer voedselrijke en humushoudende zand-, leem- en kleibodems; niet op puur veen; in allerlei bermen en grasvelden, op dijken, braakliggende terreinen, langs bosjes en in stadsplantsoenen. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Hypericum perforatum - Sint Janskruid: VAST, jun-sep, geel.  Droge, schrale tot matig, voedselrijke zandige bodems; in grazige tot iets ruige vegetaties; in de duinen, bermen, Droge greppels, zandafgravingen, op spoordijken, spoorwegemplacementen, industrie- en haventerreinen en braakliggende terreinen, tussen het plaveisel, op halfverhardingen en in stadsplantsoenen. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Giftig (vee); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. 
Knautia arvensis - Beemdkroon: VAST, jun-sep, lila. Vochtige tot zomerdroge, schrale tot matig voedselrijke, licht humushoudende, zandige tot zavelige en vaak kalkhoudende bodems; in grazige vegetaties; in graslanden, op rivier- en spoordijken, langs holle wegen, in weg- en spoorbermen en op spoorwegemplacementen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Lathyrus tuberosus - Aardaker: VAST, jun-aug, rozerood. Vochtige tot vochthoudende, matig voedselrijke, kalkhoudende leem-, löss-, zavel- en zandgronden; in grazige vegetaties, in ruigten en op open gronden, vroeger (1980-1995) het meest langs spoorwegen, toen als pionierplant ook op schouwpaden; verder op rivierdijken, in weg-, kanaal- en stadsbermen en in stadsplantsoenen. Zon tot schaduw. TUIN (inheems/wildeplant) knol; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen. 
Leonurus cardiaca - Hartgespan: VAST, jun-sep, roze. Iets vochtige tot vrij droge, voedselarme, kalkhoudende, (niet te zure) open zandige tot lemige bodems. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. wilde bijen.
Lotus corniculatus var. sativus - Rechte rolklaver: VAST, jun-sep, geel.Vochtige tot droge, schrale zandige bodems; in grazige vegetaties onder meer in bermen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Lotus pedunculatus - Moerasrolklaver: VAST, jun-aug, geel. Natte tot vochtige, matig voedselrijke zand-, veen- en leemachtige bodems of bodems met een natte ondergrond; in grazige vegetaties en in ruigten; langs bermsloten en -greppels, waterkanten, kanaaloevers, spoorsloten, stadsvijvers, in zandafgravingen en leemkuilen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Lythrum salicaria - Grote kattenstaart: VAST, jun-sep, paarsrood. Natte voedselrijke bodems; zoutmijdend en bestand tegen zeer wisselende waterstanden; in ruigten, natte bossen, moerassen, verplantingsvegetaties, verruigde rietkragen, langs allerlei water en vijverkanten, als pionierplant op braakliggende en droogvallende plaatsen als greppels, poelen en afgravingen; ogenschijnlijk op droge plaatsen bijv; spoorwegterreinen, maar dan vaak op een natte tot vochtige ondergrond. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Medicago sativa - Luzerne: VAST, jun-sep, blauw tot paarsachtig. Vochtige, voedselrijke, lemige en kleiige bodems; in wegbermen, op rivier-, kanaal- en spoordijken, spoorwegemplacementen, haven- en industrieterreinen. Zon. (inheems/wildeplant); Fauna: Veel honingbijen waargenomen, hommels,  wilde bijen.
Origanum vulgare - wildemarjolein: VAST, jun-sep, roze tot licht paars. Vochthoudende tot zomer droge, matig voedselrijke tot schrale kalkhoudende zavelige en lemige bodems; in grazige vegetaties en in ruigten: op dijken, in bermen, langs holle wegen, langs spoorwegen, langs struwelen. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems).Rots blad;  G.blad; Fauna: Hb5, hommels., wilde bijen, Vlinders.
Sedum acre - Muurpeper: VAST, jun-jul, geel. Droge en veelal kalkhoudende, open zandige en stenige bodems; op muren, wegranden, steenglooiingen van dijken en viaducten, spoorweg- en fabrieksterreinen, verhardingen en halfverhardingen, platte daken, in de jaren tachtig in geschoffelde en vooral met simazin (een chemisch onkruidbestrijdingsmiddel) behandelde stadsplantsoenen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Sedum album - Wit vetkruid: VAST, groenblijvend, jun-jul, wit.Droge, voedselarme tot matig voedselrijke zandige en stenige bodems; op muren, steen- en basaltglooiingen; vaak verwilderd in geschoffelde of met herbiciden behandelde stadsplantsoenen. Zon TUIN (inheems/wildeplant). Rots; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
   

Tweejarige planten

 
Melilotus altissimus - Goudgele honingklaver: TWEEJARIG/VAST, kortlevend: jun-sep, geel.  Natte tot vochtige, voedselrijke, open, zavelachtige en kleiige bodems; op industrie-, haven en spoorwegterreinen, in de uiterwaarden bij steenfabrieken, langs rivieroevers, op basaltglooiingen en braakliggende terreinen. Zon. (inheems/wildeplant); Giftig (vee); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen.
Reseda alba - Witte reseda: TWEEJARIG of kortlevend vast: jun-okt, wit. Vrij droge, matig voedselrijke, neutrale zandige, lemige en gruisachtige bodems. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
Reseda luteola - Wouw: TWEEJARIG, jun-sep, geel. Droge tot vochthoudende, open, en veelal kalkhoudende, matig voedselrijke, zandige en zavelachtige bodems; voornamelijk bij steenfabrieken, op spoorwegemplacementen, langs spoorbermen, in kalk- en zandgroeven, braakliggende terreinen, soms in bermen en op dijken. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
   

Eenjarige planten

 
Calendula officinalis - Tuingoudsbloem: EENJARIG: mei-okt, oranje geel, blw. alleenstaand. Vochthoudende tot vochtige, vrij schrale tot voedselrijke, neutrale en veelal lemige bodems. Zon. TUIN (uitheems). Fauna: homels, honingbijen, wilde bijen, vlinders.
Chrysanthemum segetum - Gele ganzebloem: EENJARIG: jun-sep, geel. . Vochthoudende, voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; op open gronden; in akkers, nieuwe wegbermen, op spoorwegtaluds, braakliggende terreinen; in pas aangelegde stadsplantsoenen. Zon. TUIN (inheems). Fauna: honingbijen, wilde bijen, vlinders
Centaurea cyanus - Korenbloem: EENJARIG: jun-aug, blauw, blw. alleenstaand. Vrij droge, matig voedselrijke, zandige tot zavelige bodems; op open gronden; graanakkers, bermen, spoorbermen, braakliggende terreinen. Zon. TUIN (inheems); Fauna: hommels, honingbijen, vlinders.
Papaver somniferum - Slaapbol: EENJARIG, jun-aug, rood. Vochtige, open minerale al dan niet humushoudende bodems; verwilderd op allerlei open plaatsen, ook tussen het plaveisel. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels. 
Tagetes tenuifolia - Sterafrikaantje: EENJARIG, jun-okt, geel; Vochtige, matig voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, wilde bijen. 

 

Naar boven ↑

Juli - September

 

Bollen en knollen

 
Allium cepa - Ui : BOL, jul-aug, wit.  Vochtige, voedselrijke, neutrale bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
   

Heesters

 
Teucrium lucidrys - Gamander: HALFHEESTER, jul-sep, roze. Vochtige, zomerdroge, matig voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Fuchsia magellanica - Fuchsia: HEESTER,  jul-nov, rood-purperrood. Vochtige voedselrijke, zandige tot kleiige bodems of veraarde bodems, maar geen zware klei. Zon tot halfschaduw. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Campanula trachelium - Ruig klokje: VAST, jul-aug, blauw. Vochtige, schrale tot matig voedselrijke en krijt- en vaak kalkhoudende, lemige, humushoudende bodems; langs bosranden en in lichte bossen, verwilderd onder heggen en langs spoorwegen; halfschaduw. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: veel honingbijen waargenomen, hommels, wilde bijen. 
Cichorium intybus - wildecichorei: VAST, jul-aug, blauw. Op vochtige en vochthoudende, veelal kalkhoudende, voedselrijke zavel- en lichte kleibodems; in grazige vegetaties en vaak op verdichte bodems; op rivier- en spoordijken, weilanden in de uiterwaarden, in bermen vaak op de overgang van wegdek/wegberm). Zon. TUIN (inheems/wildeplant) blad; Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
Echinops sphaerocephalus - Beklierde kogeldistel: VAST, jul-aug, wit-lichtblauw. Enigszins droge tot vochtige, schrale tot voedselrijke, neutrale, liefst kalkhoudende bodems; vooral op overhoeken langs de rivieren. Zon. TUIN (uitheemse plant);   Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Eupatorium cannabinum - Koninginnenkruid: VAST, jul-sep, roze.  Natte tot vochtige, voedselrijke, humusrijke bodems; niet op zware zeeklei en schrale zandbodems; in ruigten, zomen van bossen en struwelen, langs oevers van meren, plassen en rivieren, vijver- en slootkanten, in greppels en in spoor- en kanaalbermen, verruigde rietkragen, langs natte of vochtige bossen, tussen basalt- en andere stenen beschoeiingen tussen het plaveisel, op halfverhardingen, in vochtige stadsplantsoenen, parken en recreatieterreinen, soms als pionierplant op schijnbaar droge plaatsen. Zon tot lichte schaduw. TUIN (inheems/wildeplant);   Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, vlinders. 
Eupatorium purpureum - Koninginnenkruid: VAST, jul-sep, roze tot purper. Vochtige, voedselrijke en humusrijke, neutrale bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, vlinders. 
Gaura lindheimeri - Gaura Prachtkaars: VAST, jul-sep, witroze. Vochthoudende (niet te vochtige), neutrale matig voedselrijke en doorlatende bodems; zeer gevoelig voor winternatte bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen. 
Lotus corniculatus var.corniculatus - Gewone rolklaver: VAST, jun-sep, geel. Vochthoudende tot droge, voedselarme tot matig voedselrijke, veelal kalkhoudende, zandige tot zavelachtige bodems; in duinvalleien, graslanden en bermen, op dijken, spoorwegterreinen en in zandafgravingen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
Malva alcea - Vijfdelig kaasjeskruid: VAST, jun jul-sep, roze. Vochtige, matig voedselrijke zavel- en lichte rivierklei; vooral op dijken, spoordijken; verder op ruderale plaatsen aan de rivier. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen.
Malva moschata - Muskuskaasjeskruid: VAST, jul-sep, roze, wit. Vochtige tot vochthoudende, voedselrijke zand-, leem- en kleibodems; in grazige en ruige begroeiingen; in bermen, op dijken, spoordijken en braakliggende terreinen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. wilde bijen.
Persicaria amplexicaule - Duizenknoop: VAST, jul-sep okt, rood-roze. Vochtige, voedselrijke (minerale?) bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant). Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels. 
Pulicaria dysenterica - Heelblaadjes: VAST, jul-sep, geel. Natte tot vochtige tot zwak brakke, matig voedselrijke zand-, leem-, en kleibodems; in duinvalleien, bermen, op dijken, langs spoorwegen, kanaal- en rivieroevers, sloten, greppels, vijverkanten en op natte rivieroevers. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Sedum telephium: (nlc. Alle supsp. En cv. Zoals: Matrona, maximum etc.) - Hemelsleutel: VAST, jul-sep, roze-paarsrood. Vochtige, matig voedselrijke zand-, leem- en zavelbodems; in ruige grazige bermen, op rivier-, kanaal- en spoordijken, emplacementen en in zomen van bossen en struwelen; vaak met kwel in de ondergrond. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
Stachys palustris - Moerasandoorn: VAST, jul-aug, roze-achtig.  Natte tot vochtige, voedselrijke bodems; in ruigten langs allerlei oevers en waterkanten, veel langs stadsvijvers, op steen- en basaltglooiingen van rivieren en kanalen en stadsgrachten; verder in natte bossen en open braakliggende of drooggevallen plaatsen; op vochtige akkers ook als akkeronkruid. Zon tot lichte schaduw. (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen.
Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid: VAST, jul-sep, geel. Vochtige tot droge, matig voedselrijke tot iets schrale, zandige tot kleiige bodems; in ruigten en grazige vegetaties, op braakliggende gronden, spoorweg-, haven- en industrieterreinen, in weg- en kanaalbermen, op dijken, in akkerlanden, langs allerlei niet te natte oevers en vijverkanten, tussen het plaveisel, tegen muren en straatmeubilair en op halfverhardingen. Zon. TUIN (inheems/wildeplant); Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. wilde bijen, vlinders.
Teucrium chamaedrys - Echte gamander: VAST, jul-sep, roze en donker verkleurend. Vochthoudende bodems, neutrale bodems; in Nederland in kalkgrasland. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots. Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders.
   

Tweejarige planten

 
Melilotus albus - Witte honingklaver: TWEEJARIG/VAST, kortlevend: jul-sep, wit. Vochtige tot droge, voedselrijke, zandige tot kleiige en steenachtige bodems; op industrie-, haven- en spoorwegterreinen; in wegbermen, op dijken, braakliggende terreinen, halfverhardingen van parkeerplaatsen en vluchtheuvels, tussen het plaveisel, langs vijverkanten en in stadsplantsoenen. Zon. (inheems/wildeplant); Giftig (vee); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Melilotus officinalis - Citroengele honingklaver: TWEEJARIG, jul-sep, geel.  Vochtige tot droge, matig voedselrijke, zandige tot kleiige bodems; op min of meer open gronden en in ruige vegetaties; op industrie-, haven- en spoorwegterreinen, in wegbermen en op dijken, braakliggende terreinen, op halfverhardingen van parkeerplaatsen en vluchtheuvels en tussen het plaveisel. Zon. (inheems/wildeplant); Giftig (vee); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, wilde bijen, vlinders. 
Picris hieracioides - Echt bitterkruid: TWEEJARIG, jul-sep, geel. Vochthoudende tot droge, voedselarme tot iets voedselrijke, kalkhoudende, zandige tot zavelige bodems; meestal in grazige vegetaties in de duinen, in bermen, op dijken, spoordijken, en spoorwegemplacementen; verder op halfverhardingen en tussen het plaveisel o; m; op parkeerplaatsen en in fietsenstallingen, in het duingebied en op vluchtheuvels in de stad. Zon. TUIN (inheems/wildeplant). Rots; Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels, wilde bijen, vlinders.
   

Eenjarige planten

 
Anethum graveolens - Dille: EENJARIG: jul-sep, geel.. Vochthoudende, matig voedselrijke tot voedselrijke neutrale bodems. Zon. TUIN (uitheems). Hommels, honingbijen, wilde bijen, vlinders
Cosmos bipinnatus - Cosmea: EENJARIG, jul-okt, rozerood-wit. Vochtige, matig voedselrijke, bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant);  Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, vlinders. 

 

Naar boven ↑

Augustus - November

 

Halfheester

 
Perovskia atriplicifolia - Perovskia: HALFHEESTER, aug-sep, blauwviolet. Min of meer droge tot vochthoudende, schrale tot matig voedselrijke, kalkrijke zandige bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant). Rots;   Fauna: regelmatig door honingbijen bezocht, hommels. 
   

Vaste planten/overblijvende planten

 
Sedum spectabile (incl. cv maximum, Herstfreude) - Sedum: VAST, aug-sep, rozerood-violetroze. Vochtige, matig voedselrijke neutrale, zand-, leem- en zavelbodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: veel honingbijen waargenomen, hommels, vlinders. 
Aster ageratoides - Herfstaster: VAST, eind aug-begin okt, lilablauw. Vochtige tot vochthoudende, matige voedselrijke bodems. Zon. TUIN (uitheemse plant); Fauna: honingbijen vaak talrijk, hommels, vlinders. 
 
       

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl