foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

Bijenlint Zutphen

Een bijenlint bestaat uit zoveel mogelijk aaneengesloten stukken tuin met daarin bijvriendelijke beplantingen van het vroege voorjaar tot het late najaar.
Deze tuinen bestaan uit gemeentegrond die geadopteerd wordt door buurtbewoners, particuliere tuinen, bedrijfstuinen en sport- en verenigingstuinen.

Zijn bijenlinten noodzakelijk?
Ja, de bijensterfte is zo’n groot probleem dat wij ons gedrag echt moeten veranderen. Een manier is om bewust te zorgen voor voldoende voedsel voor bijen. Je kunt bijvriendelijke planten en struiken in je tuin of op je balkon zetten. Ook kun je met buurtgenoten een stuk gemeentegrond adopteren via Zutphen Bijenstad en samen van het vroege voorjaar tot het late najaar zorgen voor bijvriendelijke beplanting.

Hoe komen jullie aan de naam bijenlint?
Die is ontstaan aan de keukentafel van Helma en René Röell. Zij hebben zich, samen met anderen, ingezet om het bijenlint leven in te blazen. Sommige solitaire bijen vliegen maar een halve kilometer en voor hen is het van belang dat de tuinen zich hoogstens op deze afstanden van elkaar bevinden. De naam geeft aan dat het belangrijk is om het bijenvoedsel als een lint door te stad te laten groeien en bloeien. Steden en dorpen kunnen met elkaar verbonden worden door akkerranden en (spoor)wegkanten als een lint in te zaaien.

Doe je mee aan het bijenlint?
Helemaal te gek! Meld dat je meedoet, zodat wij kunnen bijhouden hoe het bijenlint zich vormt. Wil je als buurt gemeentegrond adopteren, dan is de afspraak met de gemeente dat Zutphen Bijenstad in de beginfase bemiddelt.


Pagina's van locaties:
 
Sutfene
Hemonystraat
   
 
       

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl