foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

Bijenhotels

Bijenhotels zijn overwinteringsplekken voor solitaire bijen.
Omdat onze tuinen vaak zo netjes zijn, kunnen bijen te weinig plekjes vinden om te overwinteren. Je kunt een bijenhotel ophangen, maar ook vanaf de grond opbouwen zodat andere insecten en egels er ook een plekje kunnen vinden.
Een bijen- of insectenhotel bouwen is ook een heel mooie buurt-, wijk- of schoolactiviteit!

De landelijke inspiratiebron voor het bouwen van bijenhotels is: www.bijenhotels.nl

Je kunt zelf van alles bedenken als je weet wat bijen nodig hebben:
Bijen nestelen graag in holle gangetjes.
Diameter gangen: 2 tot 12 mm
Diepte gangen: 3 tot 20 cm
Zorg altijd dat één kant afgesloten is.
Een hotel op het zuiden schijnen bijen het fijnst te vinden.

Welke materialen kun je gebruiken?
Houtblokken(waar je allemaal gaatjes in hebt geboord)
Riet
Bamboe
Afgestorven holle stengels
Dood hout met oude kevergangen
Attributen die met leem of niet te zware klei worden opgevuld
Een combinatie van deze materialen maakt dat de bijen ruim keus hebben. Maak het je gasten aantrekkelijk …

Hoe groot kan het bijenhotel worden?
Je kunt het zo groot of zo klein maken als je wilt.
Van simpel tot heel gevarieerd: alles is goed.
Het is afhankelijk van waar het komt te staan of te hangen.

Voedsel en water voor de bijen
Zorg ervoor dat in de buurt van je hotel (50 meter) van maart tot september voldoende voedsel te vinden is voor de bijen. Als er in je tuin niks te halen is, komen ze niet.
Bijen drinken veel dus zorg er ook voor dat er een plek is waar ze lekker ‘vies’ water kunnen drinken: water uit een sloot of opgevangen regenwater. Van leidingwater zijn ze niet zo gecharmeerd. Let dan ook op of de bijen er wel bij kunnen: leg er wat gras of drijvend hout in zodat ze kunnen landen.
En dan staat of hangt het hotel er ... en dan laat je het lekker met rust. Je mag natuurlijk best kijken maar als je er steeds te dicht op zit, voelt de bij zich niet prettig.

 

Artikel over groot bijenhotel.

 

Bijenhotel op ecomare (Texel)

 

       

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl