foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

   

Zutphen Bijenstad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

 

ANBI INFORMATIE ZUTPHEN BIJENSTAD

RSIN: 8519 43 494

Adres:
Marsweg 123
7202 AT ZUTPHEN

Doelstelling:
De bijen onder de aandacht brengen, lokaal oplossingen aan dragen voor de bijenproblematiek en nationaal inspireren.

Beleidsplan:
Ondanks de zwaarte van het onderwerp, houden we onze daden en acties optimistisch.
We brengen de bijen onder de aandacht op verschillende plaatsen (markten, scholen, kranten, wijken, gemeenten, festivals etc.) en op verschillende manieren (verkoop biologische zaden en bollen, middels landelijk feest in april, lezingen, artikelen in kranten en tijdschriften, via scholen en binnen de landelijke politiek).
Doel is continu het belang van bijen laten zien voor mens en natuur en een stuk bewustwording op gang te brengen.

Bestuur:
Voorzitter: Piek Stor
Secretaris: Geraldine Cornelissen
Penningmeester: Johan Luijendijk

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. De stichting heeft geen personeel.

Verslag activiteiten:
2013 begon met de premičre van de documentaire BIJvoorbeeld, het bijenlint in Zutphen. Deze was in het Luxortheater.
In april 2013 hebben we een landelijk bijenfeest georganiseerd waar zo’n 400 mensen kwamen.
We hebben maandelijks lezingen georganiseerd.
In het voorjaar was de bloemenzaadactie en in het najaar de bloembollenactie. Beiden uiteraard biologisch.
We zijn op diverse markten in het land geweest met onze kraam.
In diverse steden zijn we op bezoek geweest bij organisaties of gemeenten om over het concept bijenlint te praten.
We hebben onszelf geschoold in het houden van bijen, het volgen van een wilde bijencursus, het lezen van diverse boeken en het praten met deskundigen.
Het netwerken binnen bestaande verenigingen/organisaties in Zutphen is een aandachtspunt geweest. Dit heeft o.a. geresulteerd in de samenwerking met Atelier3D, waar wij lid van zijn geworden.

Financiële verantwoording:

Zie bijgevoegd jaarrekening 2013 (pdf)
 
       

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl