foto bij
       
Homepage
Bijenlint Zutphen
Bloemenkalender
Bijenhotels
Bij Vrienden
Bijvriendelijk
Doe mee!
Documentaire DVD
Actueel
ANBI


Contact?

info@zutphenbijenstad.nl
0575-54 62 62
06-342 92 520

 

 

 

 

Actueel

ONZE SITE IS VERANDERD! 

KIJK NU OP: WWW.BIJENLINTZUTPHEN.NL

WE ZIJN NOG IN OPBOUW...
 
 
IN NAAM DER KONINGIN
Onder deze sprekende titel is het prachtige boek van schrijvend kunstenaar Nicolette Berendsen te koop.
Nicolette is bijenlinter van het eerste uur en heeft met dit boek een schitterend werk neergezet.
Donderdag 22 juni  2017 is het eerste exemplaar aan burgemeester Annemieke Vermeulen overhandigd.
Online is het te bestellen via www.hoofdkantoorbijzaken.nl of door een mail te sturen aan info@zutphenbijenstad.nl
 
 
 
 
 
Op onze visitekaartjes staat: Nu ook achter de voordeur.
Daarmee bedoelen we dat er (gelukkig) steeds meer aandacht is voor de schadelijke toevoegingen aan ons eten en voedings- en verzorgingsmiddelen.
We hebben zelf de keus wat we willen gebruiken.
 
 
 
Te koop bij Zutphen Bijenstad: kiezelaarde van www.biovic.nl voor een vitale bodem/vitale planten/vitale bijen.
 
Het Bijenlint Zutphen stimuleert om zoveel mogelijk drachtplanten voor bijen in privé- en gemeentegrond aan te leggen.
Om de gezondheid van bijen te bevorderen, zijn gezonde planten nodig. En gezonde planten horen in een gezonde bodem te groeien.
Helaas hebben we de bodem flink misbruikt door jarenlang gif toe te voegen.
We zien de laatste jaren duidelijk dat bijen, vlinders, insecten, vogels, zoogdieren, het water en de mensen hier ook onder lijden. Verzwakking, ziekte, misvorming en zelfs sterfte zijn het gevolg.
Het Bijenlint Zutphen vindt dat gestopt moet worden met chemische middelen toe te passen in de bodem, rond zaden en bollen en boven gewassen.
De natuur is van zichzelf goed. Het is aan ons om samen te werken met de natuur.

Wat kunnen wij zelf doen?
- Alleen zaden en bollen gebruiken die biologisch zijn. Biologische bedrijven werken niet met chemische middelen, maar zoeken naar alternatieven.
- De grond om ons heen versterken. Hiervoor hebben we het bedrijf Biovic gevonden, dat kiezelaarde heeft verwerkt tot een product waarmee bijvoorbeeld in de bollenteelt minder chemie gebruikt kan worden. Ook in biokassen bij zaadbedrijven wordt deze techniek succesvol ingezet.

Vanuit het Bijenlint Zutphen stimuleren we mensen om de producten van Biovic uit te proberen.

Werkwijze kiezelaarde:
- 1 gram kiezelaarde wordt vermengd met 10 liter water
- Dit water wordt verneveld over bloemen en gewassen
- Bolletjes kunnen voor het poten gedompeld worden in het kiezelaardewater
- De bodem kan direct begoten worden met het kiezelaardewater
- (Chemisch behandelde) bloemen in huis kunnen gevoed worden met kiezelaardewater

Kosten: Een potje van 14 gram kost €3,50.
Behandeling van de grond en gewassen kan zes keer per jaar: voor opkomst, bij eerste opkomst, bij stengel en eerste blad, bij knopvorming, vlak voor uitkomst en na het afsterven. Na hagel/stormschade kan een keer extra gespoten worden, voor het wondherstel.


* Zutphen Bijenstad heeft de ANBI-status. Dat wil zeggen dat uw gift aan ons aftrekbaar is van uw inkomstenbelasting.
Ons rekeningnummer is: 108 680 649 ten name van Zutphen Bijenstad, Zutphen.
 
 

        

© Bart Mendelson

De foto van de bij die we op onze site en ons drukwerk gebruiken is een bij op phacelia in Zutphen.
Foto: Bart Mendelson 2012

 

Bijenlint wordt nationaal.

Het Zutphense initiatief het Bijenlint heeft weerklank gevonden bij de landelijke bijenstichting.
Mooi voor de bijen!

kijk op: www.bijenlint.nl